Verification: 309aa577c1552ac6

Продукция

Основ.

   Цена N°   

    Цена    

 Бетон М100/В7.5

Гравий  

4400

4750

 Бетон М100/В7.5

Гранит

5400

5750

 Бетон М150/В12.5

Гравий

4600

4950

 Бетон М150/В12.5

Гранит

5600

5950

 Бетон М200/В15

Гравий

4700

5050

 Бетон М200/В15

Гранит

5700

+350 

 Бетон М250/В 20

Гравий

4850

+350 

 Бетон М250/В 20

Гранит

5850

+350 

 Бетон М300/В 22.5

Гравий

5300

+350 

 Бетон М300/В 22.5

Гранит

6300

+350 

 Бетон М350/В 25

Гравий

5550

+350 

 Бетон М350/В 25

Гранит

6500

+350 

 Бетон М400/В 30

Гравий

6000

+350 

 Бетон М400/В 30

Гранит

7000

+350 

 Бетон М450/В 35

Гранит

7400

+350 

 Бетон М550/В 40

 

7700

+350 

 Раствор М100/В7.5

 

 3950

+350 

 Раствор М150/В12.5

 

4200

+350 

Раствор М200/В15

 

4500

+350 

 Раствор М250/В20

 

4800

+350 

 Раствор М300/В22.5

 

5100

+350

  Цена доставки

От 1 до 5 км  400
От 6 до 10 км 500
От 11 до 15 км 550
От 16 до 20 км 600
От 21 до 25 км 750
От 26 до 30 км 800
От 31 до 40 км 850
От 41 до 50 км 900

 

18.05.2022